نقشه سایت شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
تاریخچه
Collapse مدیریتمدیریت
رئیس شبکه
چارت سازمانی
Collapse واحدهای بهداشتیواحدهای بهداشتی
Collapse معاون بهداشتیمعاون بهداشتی
Collapse گسترشگسترش
پزشک خانواده
امور بهورزی
سامانه سیب و آمار
کنترل مواد غذایی و بهداشتی
پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
سلامت محیط و کار
سلامت حرفه ای
بهبود تغذیه جامعه
سلامت خانواده و جمعیت
آموزش سلامت
سلامت نوجوان،جوانان و مدارس
امور دارویی
سلامت دهان و دندان
نظارت بر درمان
سلامت روان
Collapse واحدهای اداریواحدهای اداری
Collapse امور عمومیامور عمومی
کارگزینی
امور مالی
کارپردازی
درآمد
رابط آموزش
انبار دارویی
انبار تدارکات
نقلیه
امین اموال
Collapse  مراکز بهداشتی درمانی مراکز بهداشتی درمانی
مرکز خدمات جامع سلامت عسلویه
مرکز خدمات جامع سلامت نخل تقی
مرکز خدمات جامع سلامت بیدخون
مرکز خدمات جامع سلامت اخند
مرکز خدمات جامع سلامت چاه مبارک
حراست
فناوری اطلاعات
روابط عمومی
مشاور امور خیرین
آرشیو اخبار
نرم افزار کاربردی
آلبوم تصاویر
راهنمای تلفن
اطلاعیه
Collapse فرمفرم
فرم اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت
تماس با ما
< >