مریم روزبهانی


نام و نام خانوادگی : مریم روزبهانی

تحصیلات :

پست سازمانی : کارشناس ارزیاب

شرح وظایف

1- بررسی روزانه رضایتمندی ها، نارضایتی ها و علت آن ها

2- بررسی روزانه عدم دریافت خدمت

3- پیگیری تلفن های پرتکرار در سامانه سیب

4- تماس با کلیه مراجعینی که پیامک عدم رضایت و عدم دریافت خدمت را ارسال نموده اند.

5- ارسال هفتگی آمار نارضایتی ها به مراکز خدمات جامع سلامت

6- ارسال ماهانه آمار نا رضایتی ها و علل بررسی شده آن ها به دانشگاه

7- توجیه سرپرستان و پرسنل مراکز


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >