حسن صادقی امیری


نام و نام خانوادگی:حسن صادقی امیری                                                                                                                

سمت:رئیس اداره امور عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان عسلویه از تاریخ 1402/02/01 تا کنون

پست سازمانی:رئیس اداره امور عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان عسلویه

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

سوابق اجرایی:

 موفقیت ها     

*

 

تلفن محل کار : 07737262695                                                                                                 

 

 

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >