جابر خالدی


نام و نام خانوادگی:جابر خالدی                                                                                                                   

سمت:رئیس اداره امور عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان عسلویه از تاریخ 1395/07/07 تا کنون

پست سازمانی:رئیس اداره امور عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان عسلویه

مدرک تحصیلی:لیسانس

سوابق اجرایی:

- متصدی پذیرش مرکز بهداشتی درمانی چاه مبارک 

- متصدی امور عمومی مرکز بهداشتی درمانی چاه مبارک

- مسئول داروخانه مرکز بهداشتی درمانی چاه مبارک

- جانشین سرپرست مرکز بهداشتی درمانی چاه مبارک

- سرپرست مرکز بهداشتی درمانی چاه مبارک تا تاریخ 1394/06/29

- حسابدار مسئول واحد امور مالی شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه از تاریخ 1395/03/15

- عضو کمیته های اعتبارات، نیروی انسانی، نقل و انتقالات، بحران و بلایا، برنامه ریزی، کمیته فنی رسانه های آموزشی،

کمیته تیم بررسی و کنترل طغیان مالاریای شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه

-عضو کمیته آموزش و اطلاع رسانی برنامه هر خانه یک پایگاه

- ناظر آزمون بهورزان شهرستان

- نایب رئیس کمیته شهرستانی در مدارس مروج سلامت

 موفقیت ها     

* کسب عنوان مدیر نمونه در جشنواره شهید رجایی سال 1391

* کسب  عنوان کارشناس نمونه در جشنواره شهید رجایی سال 1395

 

تلفن محل کار : 07737262695                                                                                                 

 

 

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >