حسن صادق امیری


 

 واحد گسترش شبکه

 مسئول واحد:

 

حسن صادقی امیری       

تحصیلات فوق لیسانس          

 پست سازمانی کارشناس کنترل مواد غذایی وبهداشتی 

سمت کارشناس مسئول واحد گسترش

 شرح وظایف :

 • برنامه پزشک خانواده-
 •  وارد کردن اطلاعات در HNIS
 • برنامه ی سرشماری سالانه
 • برنامه رابطین

 برنامه آموزشی ستادی

 • صدور گواهی های آموزشی و شناسنامه های آموزشی
 • درخواست نیرو
 • ارسال و جمع بندی آمار به معاونت و ارگان های مرتبط
 • نظارت بر انجام بازدید های ستادی
 • دبیر کمیته بهبود فرآیندها
 • کمیته آمار
 • برنامه ثبت مرگ
 • نظارت بر عملکرد امور بهورزی

Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >