محمد کشاورزی


 

 

روابط عمومی

مسئول واحد: محمد کشاورزی

مدرک تحصیلی:کارشناسی حسابداری
 

معرفی واحد روابط عمومی  : بنیان  روابط عمومی بر ارتباطات استوار است و ارتباط با رسانه از جمله محوری ترین حوزه های تخصصی  روابط عمومی به شمار میرود. نگارش  و نویسندگی پیش نیاز برقراری ارتباط مؤثر و متقابل بین رسانه ها و روابط عمومی ها تلقی میشود . رسانه ها مناسبترین فرصتها را برای ارتباط بین روابط عمومی با افکار عمومی فراهم می سازند، هر چند که روابط عمومی ها باید از سایر امکانات برای انتقال اطلاعات ، اخبار و برنامه ها برای ارتباطات میان فردی و گروهی نیز بهره ببرند اما اثرگذاری و کارایی رسانه های جمعی بیشترازسایر تکنیک ها و وسایل ارتباط جمعی است. 
یکی از مهمترین وظایف روابط عمومی ها به ویژه در بخشهای دولتی ، تولید و تنظیم خبر و تلاش در راستای بکار گیری از راهکارهای مهم ارتباطی به منظور انتشار به موقع و مؤثر آن در رسانه هاست. رسانه های جمعی ماهیتاً به دلیل برخورداری از ویژگیهای خاص خود از قبیل سرعت انتشار اخبار، نظم در انتشار، گستردگی حوزه انتشار، تداوم انتشار، فراوانی حوزه مخاطبان، در دسترس بودن و همچنین پایین بودن هزینه ها ، همواره مفیدترین، سریعترین و با صرفه ترین ابزار برای ارتباط روابط عمومی در تبادل عملکرد سازمان و دریافت بازخوردها و آگاهی از داوریها و ارزیابیهای خوانندگان به شمار میروند. به طورکلی دو دیدگاه مهم درخصوص رابطه بین روابط عمومی ها و رسانه ها می توان از یکدیگر تفکیک و متمایز کرد.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه با اتکا به تجربه و نیروی جوانی موجود در تلاش است مهمترین اخبار و اطلاعات حوزه سلامت شهرستان درسریع ترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت، اطلاع رسانی گردد.

 

شرح وظایف:

تنظیم اخبار حوزه سلامت

ارسال اخبار به روابط عمومی دانشگاه جهت تنظیم  و تایید نهایی و درج بر روی سایت دانشگاه

تهیه گزارش تصوری از اقدامات شبکه و حوزه سلامت

گزارش خبری اقدامات واحدهای ستادی، مراکز و خانه های بهداشت

 

 

شماره تماس : 07737262032 داخلی 101

نمابر: 07737265029

 

 

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >