حسن صادق امیری


  

تحصیلات      


شرح وظايف

 

کنترل و نظارت بر فعالیت های واحد های تولیدی مواد غذایی ، آشامیدنی و بهداشتی

بازرسی از کارخانجات ، کارگاه ها و واحدهای تولیدی در مراحل مختلف تولید و ارائه نظرات کارشناسی

نظارت بر اجرای طرح غنی سازی آرد در کارخانه آرد موجود در شهرستان

بازرسی از عمده فروشی ها و انبارهای مواد غذایی سطح شهرستان

بازرسی از فروشگاه های لوازم آرایشی-بهداشتی سطح شهر

انجام آزمون های قابل اجرا در آزمایشگاه مواد غذایی شهرستان (نظیر جوش شیرین ، غنی سازی آرد)

شرکت در جلسات مرتبط با مواد خوراکی ، آشامیدنی و بهداشتی در سایر ارگان ها

کنترل اجرای ضوابط مربوط به درج مشخصات کامل فرآورده های خوراکی ، آشامیدنی و بهداشتی در برچسب محصولات بر طبق ضوابط تعیین شده در سطح تولید و عرضه

نظارت بر گواهینامه های بهداشتی مواد که از کشورهای مبدأ صادر می شود

تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به نحوه صدور پروانه های مربوط به کالاهای وارداتی به کشور و پروانه تأسیس و بهره برداری و ساخت و تولید مواد و ارائه به متقاضیان

راهنمایی و ارشاد مسئولین واحد های مواد غذایی و صنوف وابسته جهت اخذ پروانه های بهداشتی از وزارت مربوطه

بررسی فرمول ها و ترکیبات مواد وارداتی به کشور و میزان اختلاف آن ها با فرمول و ترکیب اولیه ارائه شده

کنترل و نظارت بر کالاهای غیرمجاز و قاچاق (خوراکی و آرایشی) در سطح عرضه

پیگیری شکایات و معرفی مراکز متخلف از ضوابط و آئین نامه های اجرایی به مراجع قانونی

نظارت بر کار و آموزش اکیپ های بازرسی

هماهنگی با سایر واحدها و ارگان ها مثلاً بهداشت محیط ، جهت انجام بازدید های مشترک

آموزش روش های HACCP و GMP برای مسئولین فنی و مدیران کارخانجات تولیدی مواد خوراکی و آشامیدنی

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >