انسیه منصوری


واحد  سلامت روان

انسیه منصوری

کارشناسی ارشد

شماره همراه :09177796617

 

معرفی واحد: واحد سلامت روان بر اساس رسالت سازماني و اهداف مربوطه  در زمينه پيشگيري و درمان اختلالات روانپزشكي ، آموزش عمومي جامعه در حیطه های مختلف و ارتقاء سطح سلامت روان  جامعه از طريق ارايه خدمات در مراكز بهداشتي  درماني شهری و روستایی و خانه هاي بهداشت انجام وظيفه مي نمايد.

 

 

 

شرح وظایف واحد سلامت روان

·        اجرای برنامه های سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد (مهارت های زندگی،مهارت فرزند پرورری  و نوجوان سالم من)

o       اجرای برنامه تشخیص و غربالگری اختلالات روانپزشکی (  شاخص غرباگری اولیه سلامت روان شاخص موارد مثبت سلامت روان شاخص اختلالات روانپزشکی )

 

·         طراحی برنامه های مداخله ای سلامت روانی اجتماعی بر اساس نیازهای جمهیت های تحت پوشش

·         برگزاری کارگاه، و دوره های آموزشی سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد برای گروه های هدف

·         تهیه و تدوین مجموعه های آموزشی برای کلیه پرسنل بهداشتی درمانی بر اساس اولویت های آموزشی

·         بازدید و نظارت بر اجرای برنامه های اجرایی سلامت روان در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

·         تشکیل کمیته های بهداشت روان شهرستان و پیشگیری از اعتیاد بر اساس برنامه های اجرایی

·         اجرای برنامه های بازآموزی برای پرسنل بهداشتی درمانی

·         شرکت در همایش ها، کنگره ها و کارگاه های تخصصی و آموزشی مرتبط با برنامه

·         تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار برنامه های اجرایی و ارائه فیدبک به مراکز مرتبط

·         برآورد اعتبارات مورد نیاز و پیگیری جهت اجرای برنامه های سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >