عاطفه ملایی


واحد: امور داروئی

نام مسئول واحد: عاطفه ملایی

مدرک تحصیلی:

معرفی واحد امورداروئی:

·         برآورد نیاز دارو و تجهیزات مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان و درخواست بموقع ازشرکتهای دارویی

·         تامین داروهای و تجهیزات پزشکی دندانپزشکی و آزمایشگاه در مراکزبهداشتی و درمانی

·         تامین دارو و تجهیزات اورژانس 115و خانه های بهداشت و توزیع در طول سال 

·         درخواست و دریافت و توزیع داروهای بهداشتی _اقلام پیشگیری_ وتامین مکملهای غذایی جهت زنان باردار مثل قرص فولیک اسید، فروس سولفات، مولتی ویتامین، کپسول مولتی ویتامین مینرال که طبق زمانبندی  بایستی مصرف شود. 

·         مدیریت تنظیم قرارداد واگذاری داروخانه های مراکز به بخش خصوصی

·         تنظیم اسناد بیمه روستایی داروخانه های طرف قرارداد و تلاش در جهت پرداخت بموقع

·         رسیدگی به شکایت های مردمی در خصوص مسائل داروئی

·         نظارت برای امحاء داروهای تاریخ گذشته

·         نظارت بر اجرای آموزش به مادران اطفال زیر2 سا ل درخصوص مصرف قطره فروس سولفات از6 ماهه تا 2سالگی و مصرف قطره های مولتی ویتامین و ویتامین  A+Dاز 15 روز پس از تولد تا 2 سالگی

 

·         این واحد ضمن هماهنگی با واحد پیشگیری موظف به تدوین درخواست داروهای سل، هپاتیت، ایدز، مالاریا وسالک بوده که در حال حاضر بطور رایگان در اختیار انبار دارویی مرکز بهداشت شهرستان قرار می گیرد.

 

·         ازعمده وظایف این واحد نظارت بر امور داروخانه های سطح شهرستان( اعم از دولتی وخصوصی ) و داروخانه های وابسته به نهادها و وزارتخانه های مرتبط و ارسال فرم گزارش بازدید به دانشگاه علوم پزشکی می باشد.

شماره تماس واحد: 07737266974 داخلی114

 Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >