ابراهیم شادکام فر


ابراهیم شادکام فر

تحصیلات:لیسانس

پست سازمانی:

شرح وظیفه کارشناس بهداشت محیط

 1. کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و اماکن بین راهی؛

 2. کنترل آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش از نظر میکروبی و شیمیایی و به صورت متناوب و اطمینان از سلامت آب منطقه و اعلام نتایج به ارگانهای مربوطه؛

3. جمع آوری آمار کلرسنجی از مراکز بهداشتی اعلام نتایج به به ارگانهای مربوطه

4. کنترل مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال آن به آزمایشگاه و معدوم نمودن مواد غذایی فاسد بر اساس دستورالعملهای مربوطه؛

5. اجرای طرح یکنواخت سازی ماده 13 مواد خوردنی و آشامدنی و آرایشی و بهداشتی و اخذ مجوز تعطیل اماکن و مراکز از شبکه بهداشت و درمان جهت تعطیلی آنها؛

بازدید و کنترل استخرهای شنا و حمامهای سونا؛

9. بازدید از آزمایشگاهها و مراکز بهداشتی درمانی و مطبها و بیمارستانها از نظر وضعیت بهداشت محیط؛

11. بررسی کنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده کننده آنها و مکاتبه با ارگانهای مربوطه؛

12. رسیدگی به شکایات در زمینه های مختلف بهداشتی؛

13. سنجش ید در نمکهای خوراکی یددار بصورت مداوم ونمونه برداری از نمکهای ید دار و ارسال به آزمایشگاه؛

14. مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسی کانونهای آلوده و برآورد میزان سم مورد نظر با توجه به میزان آلودگی و نظارت بر سم پاشی توأم با آموزشهای لازم و طعمه گذاری؛

15. کنترل و پایش امور محوله پرسنل تحت نظر و راهنمایی و ارشاد آنها جهت پیشبرد اهداف بهداشتی و ارائه راهکارهای مناسب؛

16. اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلایای طبیعی؛

17. شرکت در جلسات بازآموزی و سمینارهای طبق دستورالعملهای مربوطه؛

19. بازدید از جایگاههای پمپ بنزین و پیگیری نواقص مربوطه؛

20. کنترل بهداشتی کمپ های کارگری جهت ساماندهی وضعیت بهداشتی آنها؛

21. شرکت در طرحهای ملی و کشوری جهت هماهنگی لازم برای پیشبرد اهداف بهداشتی؛

24. نظارت بر دفع بهداشتی زباله در مناطق شهری و روستایی و سایت جمع آوری و دفع زباله های شهرستان؛

26. نظارت بر فعالیتهای آموزشگاه های صنوف؛

29. اجرای طرح ضریت؛

34. نظارت بر فعالیت بهورزان در مورد کنترل کیفیت بهداشتی آب آشامیدنی، بهسازی ( محیط روستا، منابع آب مثل چاه و چشمه، آبریزگاهها و ... ) مرکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی، بهداشت محیط منازل جلب مشارکت همگانی در جمع آوری و دفع بهداشتی زباله و فضولات و کنترل کیفیت مواد غذایی و آموزش موازین بهداشت محیط و .... و گزارش نتایج به مقامات ذیربط؛

35. راهنمای و آموزش مردم و جلب مشارکت عمومی و همکاریهای بین بخشی در زمینه اجرای پروژه های شهر سالم؛

36. اجرای سایر دستورات مقام مافوق در زمینه ای مربوط به بهداشت محیط؛

37. اجرای طرح توسعه و تشدید مواد غذایی در غالب طرح ضربت؛

39. اجرای طرح بیسج سلامت نوروزی؛

40. بازدید و نظارت از استخرهای شنا؛

41. جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی، آب آشامیدنی و تأسیسات آب و فاضلاب و ارسال به معاونت بهداشتی

42. تجزیه و تحلیل آمار و شاخصهای بهداشت محیط. در زمینه آب و مواد غذایی

09174928614شماره تماس


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >