مهدی حاتمیان


مهدی حاتمیان

تحصیلات: لیسانس

پست سازمانی:

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت(حاتمیان)

1- شناسائی و جمع آوری اطلاعات و آمار مشاغل بخشهای صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات تحت پوشش مرکز بهداشت‌

2- همکاری در انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهی از وضعیت بهداشت محیط کار و شناخت مسائل بهداشت حرفه‌ای صنایع تحت پوشش

3- بازدید از کارگاههای تازه تاسیس جهت صدور صلاحیت بهداشتی.

4- ثبت و پیگیری شکوائیه های بهداشتی دریافت شده تا حصول نتیجه.

6- همکاری در برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی برای گروههای هدف ( کارشناس واحد، کارشناس صنایع،

8- جمع آوری و جمع‌بندی آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای بصورت ، شش ماهه و سالیانه.

9- تجزیه و تحلیل داده‌های آماری و گزارش فعالیتهای واحد.

10- معرفی کارگاههای متخلف از موازین بهداشت حرفه‌ای به مراجع قضائی.

12- نظارت و پایش فعالیتهای واحدهای بهداشت حرفه ای مراکزتابعه.

13- هماهنگی درون بخشی با سایر واحدهای مرکز بهداشت و مراکز تابعه.

15-پایش کارگاه‌های با بعد کارگری بالای 50 نفر

16-بررسی تقاضای بازنشستگی پیش از موعد کارگران و تأیید مشاغل سخت و زیان آور براساس دستورالعمل مربوط

17-نظارت و بازرسی از مراکز طب کار شهرستان

-  اندازه گیری ، نمونه برداری و ارزشیابی و ارائه طریق به منظور کنترل عوامل زیان آور محیط کار طبق برنامه ها و نظارت بر شرکتهای خصوصی ارائه کننده خدمات بهداشت حرفه ای

09372394738 شماره تماس


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >