سعید انصاریان


سعید انصاریان

تحصیلات: لیسانس بهداشت محیط

پست سازمانی:کارشناس بهداشت محیط

شرح وظایف کارشناس  بهداشت محیط و حرفه ای

 ابلاغ و نظارت بر اجرای استانداردها و مقررات بهداشت محیط در مراکز بهداشتی درمانی
-ابلاغ دستورالعملها و بخشنامه ها به واحدهای مرتبط

-پایش فعالیتهای مراکز بهداشتی درمانی، خانه های بهداشت
-مشارکت در اجرای طرحهای ملی و کشوری
- پیگیری و پایش برنامه های بهسازی محیط روستاها
- کنترل و نظارت بر مصرف سموم و مواد گندزدا
 
-اجرای قوانین و مقررات بهداشت محیط
- کنترل و نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اجرای قوانین مرتبط با آنها
- کنترل و نظارت بر اماکن عمومی مشمول ماده 13 و اجرای قوانین مرتبط با آنها
-کنترل و پایش آب آشامیدنی منطقه و شبکه های آبرسانی و پیگیری بمنظور رفع مشکلات آنها و اجرای قوانین مربوط به آن
-کنترل و نظارت بر اماکن عمومی غیر مشمول ماده 13 و پیگیری بمنظور رفع مشکلات مربوط به آنها
-نظارت بر دفع بهداشتی زباله و فاضلاب و رسیدگی به شکایات واصله و اجرای قانون 688

-شرکت در کارگروه سلامت و امنیت مواد غذایی  شهرستان بمنظور طرح مشکلات بهداشتی منطقه و پیگیری جهت برطرف نمودن آنها
-نظارت و اجرای برنامه های ستاد فوریت های بهداشت محیط 
-اجرا و نظارت بر برنامه طرح تشدید نظارتها در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل
-اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی
-تشکیل و برگزاری جلسات هماهنگی بطور ماهیانه
-جلب مشارکت مردمی جهت اجرای برنامه های بهداشت محیط

-همکاری در برتامه ریزی و بررسی برنامه های بهداشت محیط با مقام مافوق
-همکاری در ارائه مشورتهای بهداشتی به دستگاههای اجرایی شهرستان
-مطالعه و بررسی احتیاجات آموزشی و تنظیم گزارش
- جمع آوری - جمع بندی - تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و فیدبک به واحدهای تحت پوشش و مقام مافوق


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >