پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر


شرح وظایف کارشناسان بیماریهای غیر واگیر:

1-پیشنهاد برای تشکیل کمیته بیماریهای غیرواگیر

2- تهیه،تنظیم و ارسال آمارهای تعیین شده بر حسب نیاز بصورت هر ماه ،فصلی و شش ماهه در قالب فرم وCD

3-همکاری درتهیه تراکت و پلاکارد وپوسترو..و نصب آن بر طبق تقویم بهداشتی

4-آموزش چهره به چهره و گروهی به بهورزان و مراقبین سلامت

5-جمع آوری و تنظیم فرمهای آماری بیماریهای غیر واگیر از کلیه مراکز شهری و روستایی آموزش مستمر نیروها

6-بازدید از کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و نظارت بر عملکرد آن ها

 7-جمع آوری آمار مواد محترقه چهارشنبه سوری از بیمارستانها ،اورژانس و مراکز شبانه روزی و ارسال به معاونت

8-برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در مناسبت های خاص

9-تشکیل جلسات هماهنگی با حضور تیم مشاوره تالاسمی

10-پیگیری زوجین ناقل تالاسمی جهت انجام به موقع مشاوره تنظیم خانواده  ارجاع به آزمایشگاه مراکز پیش از تولد(PND)

11-انجام طرح غربالگری دیابت در افراد بالای 30 سال و زنان باردار

12-جمع آوری و ثبت آمار سرطان ها از مراکز پاتولوژی منطقه

13-عقد قراداد و هماهنگی های لازم با پست منطقه جهت ارسال نمونه های تیروئید

14- آموزش به کلیه واحدهای درون بخشی و برون بخشی بر اساس نیاز واحد

 


چارت سازمانی پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >