محدثه فخرایی


محدثه فخرایی

تحصیلات:لیسانس

اهم فعالیت های معاون بهداشتی

1-شناسایی مسائل و مشکلات بهداشتی منطقه و تعیین اولویت ها

2-برنامه ریزی برای حل مسائل و مشکلات بهداشتی در چهارچوب سیاستهای وزارت مطبوع

3-بازدیدهای منظم از واحدهای اجرایی

4-فراهم کردن زمینه اجرای برنامه های مصوب و ابلاغ شده به شهرستان

5-ارتباط بین بخشی و برقراری مناسبات نزدیک با مسئولین شهرستان با هماهنگی رئیس شبکه به منظور رفع مسائل و مشکلات بهداشتی و اجرای برنامه های بهداشتی و درمانی

6- تحلیل مسائل موجود و آسیب شناسی آن

7- تشکیل کمیته برنامه ریزی، پایش و ارزیابی

8-هدایت واحدهای ستادی برای تدوین برنامه عملیاتی سالیانه


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >