جاسم نیک اندیش


واحد کارگزینی :

مدیریت اطلاعات کارکنان شامل جمع آوری،

نگهداری، به روزرسانی و استفاده از مجموعه ای منسجم از اطلاعات مرتبط

 با کارمند از جمله رسالت‌های مهم کارگزینی در هر سازمانی است 

. بعلاوه می‌توان مجموعه عملیات مربوط به استخدام ,

 بکارگماری، ارتقاء شغلی و تعیین میزان دستمزد کارمندان

 را به عنوان تعریفی مختصر (و نه کامل) از کارگزینی دانست.

كارگزيني داراي عناوين مختلف در سازمان ها و در تاريخچه تأسيس سازمان ها در كشور است.

از جمله: مديريت امور كاركنان،‌

 مديريت امور پرسنلي، مديريت منابع انساني، ‌

اداره امور استخدامي، مديريت سرمايه انساني و...

فرایندهای واحد کارگزینی عبارتند از: فرایند ارزشیابی کارکنان، فرایند حضور و غیاب و صدور گواهی کار، فرایند بایگانی در پرونده، فرایند بایگانی کارگزینی، فرایند تعریف ضریب حقوق، فرایند انتقال توسط واحدها، فرایند صدور حکم، فرایند بکارگیری کارمند، فرایند مرخصی بدون حقوق، فرایند مرخصی استحقاقی، فرایند ذخیره مرخصی کارکنان، فرایند اعلام نیاز طرح، فرایند محرومیت از مطب، فرایند انتقال فرد، فرایند ماموریت ساعتی و فرایند مرخصی ساعتی

نام و نام خانوادگی کارگزین واحد:

جاسم نیک اندیش

تعداد کارمندان واحد:

3

موقعیت جغرافیایی واحد در شبکه:

ساختمان ستاد طبقه همکف
 

 خلاصه ای از عملکرد در واحد               

*تهيه صورتجلسات ارتقاء طبقه و رتبه احتساب تجربه  اعمال مدرك و انتصاب در طول  درسال

* انجام مكاتبات اداري اعم از شروع به كار پايان كار گواهي اشتغال بكار انتقالي انتصاب و ...

* صدور انجام احكام پرسنلي ارتقاء طبقه رتبه اعمال مدرك و انتصاب و افزايش يا كاهش و يا حذف سختي كار نوبتكاري و اولاد و عائله مندي

 

* كنترل و تهيه خلاصه پرونده پرسنلي

* ارسال گواهي كاركرد ماهانه پرسنل

* انجام امور مربوط به تبديل وضعيت پرسنل صدور احكام مربوط به آن

 

* اطلاع رساني كليه پرسنل از تمامي بخشنامه هاي ارسالي از سوي دانشگاه از طريق بورد كارگزيني * شركت در جلسات كميته نيروي انساني داخلي

* تائيد گواهي كار جهت برقراري حقوق ماهانه

* انجام امور مربوط به مشمولين طرح پزشكان و پيرا پزشكان


*
انجام امور ارزیابی عملکرد سالیانه پرسنل  

*صدور احكام پرسنلی اعم از ارتقاء طبقه و رتبه

 تغییر عنوان، مأموريت و مرخصی ،

انتصاب و اعمال مدرك و غيره

* اقدام در مورد اجراي تصميمات كميته تخلفات اداری 

    كاركنان   برحسب مورد ( انتقال ـ اخراج ـ جابجائي)

* اقدام در مورد صدور گواهي اشتغال كاركنان به مراجع 

     ذيربط بر حسب تقاضاي آنان

* انجام مکاتبات پرسنلي و استخدامي

* شناخت وظايف و مسئوليتها , شرايط احراز

 پستهاي سازماني و مصوبات مربوطه

* اقدام در مورد پرداخت كمك هزينه ازدواج و نوزاد كاركنان

* رسيدگي و اعلام ايام بيماري كاركنان

به سازمان تأمين اجتماعي جهت دريافت حقوق ايام بيماري

* صدور حكم انتصاب كاركنان و اقلام در مورد پرداخت

 حق سرپرستي و حق مسئوليت آنان طبق دستور و رعايت ضوابط

* تهيه خلاصه پرونده و صورت برداری از اوراق برابر مقررات

 
 

 

 

شماره تماس داخلي :

118

شماره تماس مستقیم :

07737266852

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >