عبدالخالق بحرینینام و نام خانوادگی : عبدالخالق بحرینی


تحصیلات : مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

سمت :
کارشناس فناوری اطلاعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه‏

تلفن : 07737266974
داخلی: 116
 

معرفی واحد:

 

 • فناوری اطلاعات به معنی و مفهوم بسیار ساده یعنی علم استفاده از یک سری ابزار که این ابزار همان پردازش، نگهداری،
 • جمع آوری، ذخیره، توزیع، انتقال، امنیت است که بر روی اطلاعات اعمال میشود.

  شرح وظایف :
  *
  تشخیص نواقص و اشکالات موجود در رایانه ها و دستگاه های جانبی 
  *
  تعمیر و تعویض دستگاه ها و قطعات رایانه ای در حد امکانات مرکز
  *
  بررسی صحت عملکرد قطعات دستگاه ها با استفاده از نرم افزارها و ابزار کاری
  *
  پشتیبانی و رفع مشکلات و بررسی نیازهای شبکه کامپیوتری مرکز 
  *
  تنظیم وپیگیری و هماهنگی و نظارت برکلیه امور مرتبط به خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری
  *
  مدیریت و تنظیم و استقرار پورتال مربوط به مرکز 
  *
  تهیه و بهنگام سازی بانک سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه در قالب فرم های مربوطه
  *
  تجهیز و توسعه و راه اندازی Server های شبکه
  *
  ایجاد بستر ارتباطی (کابل کشی شبکه) و نصب سوئیچها وکیستون های ایستگاه های شبکه 
  *
  فعال سازی و اتصال کلیه کامپیوترها و سرویس دهنده شبکه 
  *نصب و راه اندازی برق اضطراری مخصوص (UPS) و تجهیز اتاق Server
  *راه اندازی نرم افزار حسابداری تعهدی  هماهنگ کردن برنامه های واحد تحت سرپرستی به خط مشی سازمان مربوط

              * مطالعه وارزیابی پیشرفتهای حاصله در زمینه فناوری سخت افزار ونرم افزار به منظور ارتقای سطح کارایی واحد مربوط  

           *  بررسی وتاییدتقاضاهای رسیده از نقطه نظر فنی وامکانات موجود برای ارائه خدمات مربوط.

           * اظهار نظر درمورد سیستمهای طراحی شده با امکانات سخت افزاری ونرم افزاری موجود.

          *اجرا وبکارگیری آخرین یافته های فن آوری اطلاعات به منظور ارتقای توانمندی واحد مربوطه .

         * نظارت برکاربرد مناسب فناوری اطلاعات درواحد مربوطه به منظور بهره وری سیستم.

        *پیش بینی آموزشهای لازم درخصوص فناوری اطلاعات (IT) وبرنامه ریزی مشخص در این زمینه به منظور ارتقای توان تخصصی کارکنان واحد مربوط.

        *برنامه ریزی لازم در خصوص نگهداری واستفاده بهینه از امکانات.

       *مطالعه واظهار نظر در خصوص طراحی وپیاده سازی سیستمهای کاربردی.

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >