مدیریتچارت سازمانی مدیریت
Skip Navigation Links.
  رئیس شبکه
Collapse   واحدهای بهداشتی   واحدهای بهداشتی
Collapse   معاون بهداشتی   معاون بهداشتی
  محدثه فخرایی
Collapse   پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر   پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
  عاطفه پورات
  میلاد ناخایی
Collapse   پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر   پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
  محمود محمودی
  مریم شهریاری
  محبوبه گوهری
Collapse   گسترش   گسترش
  پژمان وزیری
Collapse   پزشک خانواده   پزشک خانواده
  مرتضی دهقانی
Collapse   امور بهورزی   امور بهورزی
  مریم روزبهانی
Collapse   سامانه سیب و آمار   سامانه سیب و آمار
  حامد بهبود
Collapse   رابط آموزش ، کارشناس پایش و نیروهای شرکتی   رابط آموزش ، کارشناس پایش و نیروهای شرکتی
  پژمان وزیری
Collapse   کنترل مواد غذایی و بهداشتی   کنترل مواد غذایی و بهداشتی
  نوروز خلیلی
Collapse   سلامت محیط و کار   سلامت محیط و کار
  ابراهیم شادکام فر
  سعید انصاریان
  فاطمه بهمنی
Collapse   سلامت حرفه ای   سلامت حرفه ای
  مهدی حاتمیان
Collapse   سلامت خانواده و جمعیت   سلامت خانواده و جمعیت
  مریم ترابی
  راحله شاکرصفت
Collapse   بهبود تغذیه جامعه   بهبود تغذیه جامعه
  فاطمه اسماعیلی
Collapse   سلامت نوجوان،جوانان و مدارس   سلامت نوجوان،جوانان و مدارس
  رخساره رستمی
Collapse   آموزش سلامت   آموزش سلامت
  مریم شهریاری
Collapse   سلامت دهان و دندان   سلامت دهان و دندان
  سعیده ابراهیمی
Collapse   امور دارویی   امور دارویی
  عاطفه ملایی
Collapse   نظارت بر درمان   نظارت بر درمان
  راحله شاکرصفت
Collapse   سلامت روان   سلامت روان
  انسیه منصوری
  سارا ابراهیم زاده
Collapse   واحدهای اداری   واحدهای اداری
Collapse   امور عمومی   امور عمومی
Collapse   رئیس اداره امور عمومی   رئیس اداره امور عمومی
  حسن صادقی امیری
Collapse   کارگزینی   کارگزینی
  زلیخا حسن زاده
  جاسم نیک اندیش
  سمیه قاضی
  زینب نارویی
Collapse   امور مالی   امور مالی
  علی خمیسی
  ابراهیم محمدی زاده
  زیبا براتی زاده
  عبدالله کاظمیان
Collapse   کارپردازی   کارپردازی
  اکبر عباسی موصولو
Collapse   درآمد   درآمد
  زلیخا غفاری
Collapse   رابط آموزش   رابط آموزش
  پژمان وزیری
Collapse   انبار دارویی   انبار دارویی
  عاطفه ملایی
Collapse   انبار تدارکات   انبار تدارکات
  عباس بلوچی
Collapse   نقلیه   نقلیه
  عباس بلوچی
Collapse   امین اموال   امین اموال
  عبدالله کاظمیان
Collapse   حراست   حراست
  علی محمد میرحاجی
Collapse   فناوری اطلاعات   فناوری اطلاعات
  عبدالخالق بحرینی
Collapse   روابط عمومی   روابط عمومی
  محمد کشاورزی

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >