چارت سازمانی
Skip Navigation Links.
Collapse   شبکه بهداشت و درمان عسلویه   شبکه بهداشت و درمان عسلویه
Collapse   مدیریت   مدیریت
  رئیس شبکه
Collapse   واحدهای بهداشتی   واحدهای بهداشتی
Collapse   معاون بهداشتی   معاون بهداشتی
  محمد امین شایسته نیا
Collapse   پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر   پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
  میلاد ناخایی
  عاطفه پورات
Collapse   پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر   پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
  عاطفه پورات
  محمود محمودی
  مریم شهریاری
Collapse   گسترش   گسترش
Collapse   مسئول واحد   مسئول واحد
  حسن صادق امیری
Collapse   پزشک خانواده   پزشک خانواده
  مرتضی دهقانی
Collapse   امور بهورزی   امور بهورزی
  مرجان خورسند
  سارا رصافیان
Collapse   سامانه سیب و آمار   سامانه سیب و آمار
  سحر داودی
  مریم روزبهانی
Collapse   کنترل مواد غذایی و بهداشتی   کنترل مواد غذایی و بهداشتی
  حسن صادق امیری
Collapse   سلامت محیط و کار   سلامت محیط و کار
  سعید انصاریان
  فرشاد نجفی
  مهدی حاتمیان
  ابراهیم شادکام فر
Collapse   سلامت خانواده و جمعیت   سلامت خانواده و جمعیت
  مریم ترابی
  الهام یوسفی
  فاطمه کشاورزی
Collapse   بهبود تغذیه جامعه   بهبود تغذیه جامعه
  فاطمه اسماعیلی
Collapse   سلامت نوجوان،جوانان و مدارس   سلامت نوجوان،جوانان و مدارس
  رخساره رستمی
Collapse   آموزش سلامت   آموزش سلامت
  مریم السادات حدیقه
Collapse   سلامت دهان و دندان   سلامت دهان و دندان
  سعیده ابراهیمی
Collapse   امور دارویی   امور دارویی
  زلیخا غفاری
Collapse   نظارت بر درمان   نظارت بر درمان
  زینب بحرانی
Collapse   سلامت روان   سلامت روان
  انسیه منصوری
Collapse   واحدهای اداری   واحدهای اداری
Collapse   امور عمومی   امور عمومی
Collapse   رئیس اداره امور عمومی   رئیس اداره امور عمومی
  جابر خالدی
Collapse   کارگزینی   کارگزینی
  جاسم نیک اندیش
  زلیخا حسن زاده
  سمیه قاضی
Collapse   امور مالی   امور مالی
  مسلم امیدی
  معصومه محسنی
  زیبا براتی زاده
Collapse   کارپردازی   کارپردازی
  علی خمیسی
  عبدالله عباسی
Collapse   درآمد   درآمد
  فاطمه وجدی
Collapse   رابط آموزش   رابط آموزش
  زینب نارویی
Collapse   انبار دارویی   انبار دارویی
  عباس بلوچی
Collapse   انبار تدارکات   انبار تدارکات
  ابراهیم محمدی زاده
Collapse   نقلیه   نقلیه
  عباس بلوچی
Collapse   امین اموال   امین اموال
  عبدالله کاظمیان
Collapse   حراست   حراست
  علی محمد میرحاجی
Collapse   فناوری اطلاعات   فناوری اطلاعات
  عبدالخالق بحرینی
Collapse   روابط عمومی   روابط عمومی
  محمد کشاورزی
Collapse   مراکز بهداشتی درمانی   مراکز بهداشتی درمانی
Collapse   مرکز خدمات جامع سلامت عسلویه   مرکز خدمات جامع سلامت عسلویه
  رئیس مرکز
Collapse   مرکز خدمات جامع سلامت زبار   مرکز خدمات جامع سلامت زبار
  خانه بهداشت کنار خیمه
Collapse   مرکزخدمات جامع سلامت نخل تقی   مرکزخدمات جامع سلامت نخل تقی
  رئیس مرکز
  مهدی حدادی
Collapse   مرکز خدمات جامع سلامت بیدخون   مرکز خدمات جامع سلامت بیدخون
  رئیس مرکز
  نوروز خلیلی
Collapse   مرکز خدمات جامع سلامت اخند   مرکز خدمات جامع سلامت اخند
  رئیس مرکز
  خانه بهداشت اخند
  خانه بهداشت عسکری
  خانه بهداشت دهنو
Collapse   مرکز خدمات جامع سلامت چاه مبارک   مرکز خدمات جامع سلامت چاه مبارک
  رئیس مرکز
  خانه بهداشت چاه مبارک
  خانه بهداشت مروع سواحل
  خانه بهداشت سهمو شمالی
  خانه بهداشت سهمو جنوبی
  خانه بهداشت هاله جنوبی
  خانه بهداشت بساتین
  خانه بهداشت زبار
  خانه بهداشت بنود
  خانه بهداشت خره
  خانه بهداشت بندو
  خانه بهداشت بستانو
  خانه بهداشت خیارو

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >