رئیس شبکه


 

رئیس شبکه: محمد امین شایسته نیا

تحصیلات:


سوابق اجرایی:
- معاون بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه

-کارشناس مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

-مسئول اورژانس و فوریتهای پزشکی 115

- سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه

   تلفن تماس دفتر سرپرست شبكه بهداشت و درمان:   ۰۷۷۳۷۲۶۲۰۳۲

   فاکس:  ۰۷۷۳۷۲۶۵۰۲۹    

   آدرس:عسلویه خیابان دولت. ساختمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >