راهنمای تلفن

1399/8/30 0:0

راهنمای تلفن واحدهای اداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه و مراکز خدمات جامع سلامت

 

شبکه بهداشت عسلویه (امور بهورزی، آمار، گسترش، کنترل مواد غدایی) :07737265538

شبکه بهداشت عسلویه (سامانه ستاد) : 07737264064

شبکه بهداشت عسلویه (حراست) :07737265028

شبکه بهداشت عسلویه (سامانه ارزیاب) :07737266408

شبکه بهداشت عسلویه (سلامت خانواده، مدارس، تغذیه، سلامت روان، آموزش سلامت، دهان و دندان):07737266447

شبکه بهداشت عسلویه (کارگزینی، امور مالی، کارپردازی):07737266852

شبکه بهداشت عسلویه (مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط، نظارت بر درمان،امور دارویی، رابط آموزش، آی تی):07727266974

شبکه بهداشت عسلویه (مسئول دفتر، رئیس شبکه، روابط عمومی):07737262032

شبکه بهداشت عسلویه (معاون اداری مالی، رئیس اداره امور عمومی)07737262695

شبکه بهداشت عسلویه (معاون بهداشتی):07737262233

مرکز خدمات جامع سلامت عسلویه :07737262223

مرکز خدمات جامع سلامت نخل تقی :0773732373

مرکز خدمات جامع سلامت بیدخون :07737364400

مرکز خدمات جامع سلامت اخند :07737246133

مرکز خدمات جامع سلامت چاه مبارک :07737242140

 

کلمات کلیدی:
راهنمای.تلفن     واحدهای.اداری     مراکز.خدمات.جامع    

تاریخ بروز رسانی:   30 آبان 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >