فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 13

شمارهعنوانتاریخ صدور
آگهی ثبت نام پذیرش بهورز پیمانی 1399/11/19
تأمين نيروی انسانی به صورت قرارداد پزشک خانواده 1399/9/29
نتایج اولیه آزمون کتبی پذیرش بهورز 1399/9/4
آگهي جذب نیرو 1399/7/7
اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون پیمانی بهورزی 1399 شهرستان عسلویه 1399/6/19
استخدام پیمانی از افراد واجد شرایط 1399/3/21
دومین مجمع عمومی سلامت شهرستان عسلویه 1398/10/28
آگهی جذب نیرو 1398/9/20
اطلاعیه بهداشتی به مناسبت روز جهانی هاری 1398/7/9
آگهی جذب نیرو 1398/5/19
اطلاعیه جذب خودرو استیجاری 1398/1/17
آگهي جذب نیرو 1397/6/27
آگهي استخدام پيماني سال 96 نیروی مراکز بهداشتی درمانی استان بوشهر 1396/10/20
 
< >