فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 22

12
شمارهعنوانتاریخ صدور
آگهي تمدید جذب نیرو شرکتي 1402/10/3
آگهي جذب نیروشرکتي 1402/4/28
آگهي جذب نیرو پزشک خانواده 1401/10/27
آگهي جذب نیرو متصدی خدمات عمومی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1401/9/23
آگهی جذب نیرو قرارداد شرکتی 1401/6/15
آگهي جذب نیرو 1401/6/9
جذب خودروی استیجاری با راننده 1401/4/21
اطلاعیه جذب مامای پزشک خانواده 1400/12/11
آگهي جذب نیروی شرکتي اورژانس 115استان بوشهر 1400/10/20
آگهی ثبت نام پذیرش بهورز پیمانی 1399/11/19
تأمين نيروی انسانی به صورت قرارداد پزشک خانواده 1399/9/29
نتایج اولیه آزمون کتبی پذیرش بهورز 1399/9/4
آگهي جذب نیرو 1399/7/7
اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون پیمانی بهورزی 1399 شهرستان عسلویه 1399/6/19
استخدام پیمانی از افراد واجد شرایط 1399/3/21
دومین مجمع عمومی سلامت شهرستان عسلویه 1398/10/28
آگهی جذب نیرو 1398/9/20
اطلاعیه بهداشتی به مناسبت روز جهانی هاری 1398/7/9
آگهی جذب نیرو 1398/5/19
اطلاعیه جذب خودرو استیجاری 1398/1/17
12
 
< >